Κιάτο: πρώτος σταθμός του 2012 - Κινητός Μαστογράφος
Κινητός Μαστογράφος