Και πάλι εκεί ψηλά, στη Βόρεια Ελλάδα. - Κινητός Μαστογράφος
Κινητός Μαστογράφος