Πρέβεζα: Εκδήλωση κατά την παράδοση των μαστογραφιών - Κινητός Μαστογράφος
Κινητός Μαστογράφος